Simmerjûn Colleges – 2019: A.M. van Schurman

  • 14 augustus 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

Het college van vandaag wordt gegeven door Prof.dr. Mirjam de Baar.

Prof.dr. Mirjam de Baar is hoogleraar ‘Culturele geschiedenis van het Christendom in de vroegmoderne tijd’ aan de Universiteit van Leiden.

Anna Maria van Schurman: Leven en werk van een uitzonderlijk (?) geleerde vrouw

Anna Maria van Schurman genoot in het zeventiende-eeuwse Europa internationale naamsbekendheid als een van de geleerdste vrouwen van haar tijd. Maar op 61-jarige leeftijd gooide zij het roer radicaal om en sloot zich aan bij de huisgemeente van de separatist Jean de Labadie. Zij nam daarna publiekelijk afstand van haar vroegere leven waarin zij zich zo vol overgave op de beoefening van kunst en wetenschappen had gestort.

Dat Anna Maria van Schurman blijft intrigeren blijkt uit dit Simmerjûn College, het hoe en waarom van haar radicale keuzes worden hierin uitgebreid toegelicht.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 14 augustus 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.