Simmerjûn Colleges – 2019: Rare jongens die Friezen

  • 28 augustus 2019
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De Simmerjûn Colleges – 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren.

Het college van vandaag wordt gegeven door Anne Tjerk Popkema en Prof.dr. Rolf Bremmer.

Drs. Anne Tjerk Popkema studeerde af aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisme middeleeuws Fries en taalgeschiedenis en is lid van de Fryske Akademy. In 2012 ontving hij de Obe Postmaprijs voor zijn vertaling van ‘De Hobbit’. Hij is docent Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. Rolf Bremmer is emeritus hoogleraar Engelse filologie en emeritus bijzonder hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Tevens is hij  een van de vrijwilligers van de Academie van Franeker.

Rare jongens, die Friezen? Hoe Romeinen en vroege middeleeuwers over de Friezen dachten

Onlangs verscheen een interessant boek:
Een meelijwekkend volk.
Vreemden over Friezen van de oudheid tot de kerstening door André Looijenga, Anne Popkema en Bouke Slofstra (Wijdemeer. 2017)

Uit deze bonte verzameling van in het Fries en Nederlands vertaalde citaten blijkt dat er door vreemdelingen nogal minnetjes over de Friezen gedacht werd. Hoe kwam dat? En was het terecht?

Vanavond een levendige tweespraak: Anne Popkema draagt een aantal van die opvattingen voor en Rolf Bremmer voorziet ze van commentaar.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 28 augustus 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.