Simmerjûn Colleges – 2019: Anti-semitisme als de kanarie in de mijn?

  • 24 juli 2019
  • 20.30 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Locatie wijziging!
I.v.m. de temperatuur is het college in de MARTINIKERK!!!!

 

De Simmerjûn Colleges- 2019 hebben dit jaar als thema: Onder Professoren

Het college van vandaag wordt gegeven door Dr Ulke Veersma – Senior lecturer International Human Resource Management University Greenwich

Anti-semitisme als de kanarie in de mijn?

Er zijn recente zorgwekkende ontwikkelingen waarbij antisemitisme steeds weer de kop op blijft steken. Directe aanleiding zijn de blijvende sores bij de Labour partij in Groot Brittannië, maar ook de vernielingen van Joodse graven in Frankrijk en bij ons, in Nederland, het bekladden van de Dokwerker.

Ulke neemt ons mee naar de achtergrond hiervan, zoals het eeuwenlange antisemitisme in Europa. De geschiedenis leert dat antisemitisme vaak een voorbode is van meer algemene vormen van vreemdelingenhaat. Een pikant detail is dat sinds de plannen voor Brexit de zorg van UK burgers over immigratie is afgenomen, terwijl dit juist het belangrijkste item was voor Brexit. Zo duiden ook de recente politieke ontwikkelingen in verschillende Europese landen op tegengestelde tendensen die niet hoeven te leiden tot een herhaling van de geschiedenis.

Ulke Veersma heeft zich verdiept in de materie van immigratie en migratiebeleid. Ulke heeft jarenlang colleges gegeven over ‘cross cultural management en diversity’, waar de positie van minderheden, discriminatie en gelijke rechten belangrijke onderwerpen zijn. Uit persoonlijke interesse heeft hij zich ook verdiept in anti-semitisme en de holocaust.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 24 juli 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.