Prof.mr.dr. Michiel Scheltema – Falende rechter of te strenge wet?

  • 10 april 2024
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Aanmelden voor dit college is helaas niet meer mogelijk!


De overheid binnen de nieuwe politieke verhoudingen


Eind maart en begin april staan er vier publiekscolleges op het programma die nauw met elkaar samenhangen. Het centrale thema van deze colleges is de rol van de overheid in de nieuwe politieke verhoudingen.
De verkiezingen in november zorgden voor een aanzienlijke electorale verschuiving. De klassieke politieke hoofdstromingen (liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie) staan behoorlijk onder druk. Dat is meteen het hoofdonderwerp van het eerste college van deze cyclus, gegeven door prof. Ruud Koole, oud-voorzitter van de PvdA en oud-senator, op 20 maart.
Hij zal met name stilstaan bij de huidige en toekomstige positie van de sociaaldemocratie. In het licht van de lopende kabinetsformatie is dat een uiterst actueel onderwerp.
De week daarop (27 maart) kunnen we luisteren naar prof. Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde. Hij stelt de indringende vraag wat het oplossend vermogen van de overheid is. De toeslagenaffaire en het fraudebeleid maken dat we daar ernstige vraagtekens bij kunnen zetten. Is het zo erg of kan de overheid volstaan met enkele reparaties?
Op 3 april spreekt prof. Bert Marseille, hoogleraar bestuurskunde en bestuursrecht, over het steeds belangrijker wordende thema van de invloed van de politiek op de rechtspraak, en omgekeerd. Zit de politicus op de stoel van de rechter? Of schuift de rechter meer en meer op in de richting van de volksvertegenwoordiger en minister?
Dat thema komt ook aan de orde in het college van prof. Michiel Scheltema, de eminence grise van wetgeving en rechtspraak. Hij zal op 10 april mede op basis van de toeslagenaffaire duidelijk maken wat de wetgever kan en mag en welke vrijheid de (hoogste) rechter wel en niet heeft.

De vier colleges vormen een eenheid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn uiterst actueel en relevant voor opvattingen over de rol van de overheid in een politiek landschap dat ingrijpend verandert. De sprekers zijn allemaal van hoog wetenschappelijk niveau met veel ervaring op de onderwerpen waarover zij spreken. Laat u verrijken door deze serie actuele en hoogstaande publiekscolleges.

Falende rechter of te strenge wet? 

Heeft de hoogste bestuursrechter de wet te strikt uitgelegd en was dat de oorzaak voor het toeslagenschandaal? Of was de wet zelf te streng en ligt de schuld bij de wetgever? Op die vraag gaat Michiel Scheltema in op woensdag 10 april in zijn publiekscollege.

Alle staatsmachten hebben gefaald in het schandaal met de kinderopvangtoeslag. Dat benadrukte de Enquêtecommissie kortgeleden opnieuw. Ook de hoogste bestuursrechter kreeg ervan langs: hij had de wet veel menselijker en minder strikt moeten uitleggen. Maar de hoogste rechter wijst naar de wetgever: die had niet zo’n strenge wet moeten maken; daardoor kon de rechter niet anders. Hoe moeten we hiernaar kijken? Wat kan een wetgever wel en wat kan hij niet? En wat mag een rechter wel en wat mag hij niet? Daar gaat Michiel Scheltema op in tijdens zijn publiekscollege bij de Academie van Franeker op 10 april.

Prof.mr.dr. Michiel Scheltema
Prof.mr.dr. Michiel Scheltema is een bekende naam in de wereld van wetgeving, rechtspraak, geschiloplossing en hoog academisch werk. Hij heeft jarenlange ervaring met wetgeving, onder andere als regeringscommissaris voor de Algemene wet bestuursrecht.  Vanuit die ervaring kijkt hij anders aan tegen de taak van wetgever en rechter.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 10 april 2024 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.