Prof.dr. Heinrich Winter – Krijgt onze overheid het voor elkaar?

  • 27 maart 2024
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

De overheid binnen de nieuwe politieke verhoudingen


Eind maart en begin april staan er vier publiekscolleges op het programma die nauw met elkaar samenhangen. Het centrale thema van deze colleges is de rol van de overheid in de nieuwe politieke verhoudingen.
De verkiezingen in november zorgden voor een aanzienlijke electorale verschuiving. De klassieke politieke hoofdstromingen (liberalisme, sociaaldemocratie en christendemocratie) staan behoorlijk onder druk. Dat is meteen het hoofdonderwerp van het eerste college van deze cyclus, gegeven door prof. Ruud Koole, oud-voorzitter van de PvdA en oud-senator, op 20 maart.
Hij zal met name stilstaan bij de huidige en toekomstige positie van de sociaaldemocratie. In het licht van de lopende kabinetsformatie is dat een uiterst actueel onderwerp.
De week daarop (27 maart) kunnen we luisteren naar prof. Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde. Hij stelt de indringende vraag wat het oplossend vermogen van de overheid is. De toeslagenaffaire en het fraudebeleid maken dat we daar ernstige vraagtekens bij kunnen zetten. Is het zo erg of kan de overheid volstaan met enkele reparaties?
Op 3 april spreekt prof. Bert Marseille, hoogleraar bestuurskunde en bestuursrecht, over het steeds belangrijker wordende thema van de invloed van de politiek op de rechtspraak, en omgekeerd. Zit de politicus op de stoel van de rechter? Of schuift de rechter meer en meer op in de richting van de volksvertegenwoordiger en minister?
Dat thema komt ook aan de orde in het college van prof. Michiel Scheltema, de eminence grise van wetgeving en rechtspraak. Hij zal op 10 april mede op basis van de toeslagenaffaire duidelijk maken wat de wetgever kan en mag en welke vrijheid de (hoogste) rechter wel en niet heeft.

De vier colleges vormen een eenheid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn uiterst actueel en relevant voor opvattingen over de rol van de overheid in een politiek landschap dat ingrijpend verandert. De sprekers zijn allemaal van hoog wetenschappelijk niveau met veel ervaring op de onderwerpen waarover zij spreken. Laat u verrijken door deze serie actuele en hoogstaande publiekscolleges.

Krijgt onze overheid het voor elkaar?

Klimaatverandering, woningnood, migratiecrisis. De problemen waarmee onze samenleving worstelt, zijn groot. Heeft onze overheid genoeg sturingskracht om die problemen aan te pakken? Die vraag bespreekt hoogleraar Heinrich Winter in een publiekscollege op woensdag 27 maart.

Om de grote problemen in onze samenleving aan te pakken, zijn fundamentele veranderingen nodig. Antwoorden op de problemen waarmee we te maken hebben, zijn in grote lijnen wel te geven: energietransitie, huizen bouwen en een andere inrichting van onze economie. Maar wie gaat daarvoor zorgen? Heeft onze overheid nog voldoende sturingskracht of is die de afgelopen decennia verzwakt, onder invloed van neo-liberale inzichten en bestuurskundige theorieën over New Public Management? Moet de overheid ‘regie’ nemen en hoe ziet dat eruit? Moeten we anders kijken naar de verhouding tussen overheid en markt, zoals Marianne Mazzucato betoogt? Is het weer tijd voor een zelfbewuste overheid?

In zijn college probeert Heinrich Winter vragen over overheid, markt en gemeenschap te duiden. Hij gaat daarbij graag in gesprek met de aanwezigen.

Prof.dr. Heinrich Winter
Prof.dr. Heinrich Winter is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij directeur van Pro Facto, een onderzoeks- en adviesbureau dat overheden op alle niveaus ondersteunt met juridisch advies en de resultaten van bestuurskundig onderzoek. Winter is daarnaast actief als lid en voorzitter van raden van toezicht in het maatschappelijk domein.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 27 maart 2024 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Grand Café De Doelen.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

 

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?