Online college: Van Universiteit naar Academie van Franeker

  • 01 juli 2020
  • 20:30 uur
YouTube kanaal Academie van Franeker

 

Inspireer een ander!

Van Universiteit naar Academie van Franeker

In het elfde online college wordt de geschiedenis van de Universiteit alsmede de recente ontwikkelingen van de Academie van Franeker toegelicht. Hiermee krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken van de in 2018 opgerichte Academie en haar ambities in navolging van de 1585 opgerichte universiteit.

Het college wordt gegeven in de vorm van een ‘rondetafelgesprek’.

Gespreksleider is drs. Jesse Pietersma, historicus en pedel van de Academie van Franeker. Aan de ronde tafel hebben zitting:
– Drs. Manon Borst, directeur van Museum Martena te Franeker; bestuurslid ‘’Letter & Geest” van de  Academie van Franeker. Zij zal in het gesprek de historie van de Franeker Universiteit toelichten.
– Drs. Eduard van Zuijlen, burgemeester van de gemeente Enkhuizen; voorzitter van de Academie van Franeker. Van Zuijlen gaat tijdens het rondetafelgesprek nader in op de oprichting en het doel van de huidige Academie van Franeker.
– Dr. ing. Onno de Vegt MBA, biochemicus, vrijwilliger bij het domein ‘’Natuur & Techniek” van de Academie van Franeker. De Vegt zal tijdens het college ingaan op de wetenschappelijke programma’s van de Academie van Franeker, met name het programma ‘’Verzilting’’.

Ook nu is dit college weer live te volgen op het YouTube kanaal van de Academie van Franeker. En wel op woensdag 1 juli 2020 op 20:30 uur. U heeft dan ook de gelegenheid om vragen te stellen via WhatsApp.

Online college ‘Van Universiteit naar Academie van Franeker’