Online college: Privatisering bouwtoezicht

  • 24 juni 2020
  • 20:30 uur
YouTube kanaal Academie van Franeker

 

Inspireer een ander!

Privatisering bouwtoezicht

Mr. dr. Annalies Outhuijse, advocaat bij Stibbe in Amsterdam, specialisatie bestuursrecht vertelt ons meer over de introductie van private partijen in het bouwtoezicht in 2022. Waar moeten we om denken?
Dit college via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker is ook nu weer live te volgen. Namelijk op woensdag 24 juni 2020 om 20:30 uur. Tevens heeft u dan de gelegenheid om via WhatsApp vragen te stellen.

Online college ‘Privatisering  bouwtoezicht’ door mr. dr. Annalies Outhuijse

Bouwveiligheid is voor iedereen belangrijk. Alle gebouwen zijn aan bouwregelgeving en bouwtoezicht onderworpen. Door een aantal bouwincidenten is het vermoeden ontstaan dat het gemeentelijk bouwtoezicht onvoldoende functioneert. De oplossing hiervoor wordt gezocht in de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht. Het huidige stelsel van bouwtoezicht zal in 2022 dan ook ingrijpend wijzigen. Aspecten zoals veiligheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid van gebouwen zullen niet langer door het college van burgemeester en wethouders, maar voortaan door marktpartijen, zoals aannemers, architecten en adviesbureaus worden getoetst. Dit stelsel wordt werkelijkheid bij de inwerkingtreding van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in 2022.

In dit college worden het huidige en het nieuwe stelsel van bouwtoezicht besproken. Bij de beschrijving van het huidige stelsel wordt onder meer ingegaan op de diverse incidenten die plaatsvonden en de oorzaken daarvan. Bij de beschrijving van het toekomstige stelsel komen de kansen van dit nieuwe stelsel, maar tevens de risico’s aan de orde. Daarbij worden diverse eerdere ervaringen met privaat bouwtoezicht, in binnen- en buitenland, aangehaald.

Zie voor uitgebreidere informatie over het toekomstige stelsel:
Stibbeblog: Een nieuwstelsel van bouwtoezicht per 2022

Naast advocaat is Annalies Outhuijse gewaardeerd bestuurslid en docent bij de Academie van Franeker.