Online college: Verzilting in Fryslân

  • 10 juni 2020
  • 20:30 uur
YouTube kanaal Academie van Franeker

 

Inspireer een ander!

Verzilting in Fryslân

Ir. Joca Jansen, hydroloog bij Wetterskip Fryslân geeft ons een beter inzicht in het vraagstuk omtrent verzilting hier in de Friese bodem.
Dit college via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker is ook nu weer live te volgen. Namelijk op woensdag 10 juni 2020 om 20:30 uur. Tevens heeft u dan de gelegenheid om via WhatsApp vragen te stellen.

Online college ‘Verzilting in Fryslân’ door Ir. Joca Jansen

Er komen een aantal vragen aan bod o.a.:
-Wat is verzilting?
-Waarom is verzilting een bedreiging?
-Waardoor wordt verzilting veroorzaakt?
-Is verzilting te voorkomen?
-Hoe zijn de gevolgen van verzilting te beperken?

Ir. Joca Jansen is in 1996 afgestudeerd als hydroloog aan de Wageningen University. In 1998 is zij in Fryslân begonnen als hydroloog bij het waterschap.
Joca Jansen werkt aan verschillende integrale projecten in het noorden van Fryslân, waarin het voorkomen of beperking van verzilting en het compenseren van de effecten van bodemdaling door delfstofwinning belangrijke opgaven zijn.
Daarnaast houdt zij zich op dit moment vooral bezig met de gevolgen van klimaatverandering op het watersysteem. Belangrijke thema’s hierbij zijn de zoetwaterbeschikbaarheid en wateroverlast in het landelijk en stedelijke gebied.