College door mr. Mark Beuker: Wat u wel en niet in uw testament kunt regelen

  • 24 mei 2023
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Wat u wel en niet in uw testament kunt regelen

Wat kunt u in uw testament regelen over uw erfenis en welke rechten gaan boven een testament uit? Daarover vertelt Mark Beuker bij de Academie van Franeker op 24 mei tijdens een publiekscollege.

Iedere burger heeft ‘testeervrijheid’: u mag in uw testament vastleggen wat u zelf wilt. Toch hebben erfgenamen soms rechten die boven de wensen van dat testament gaan. Hoe dat precies zit, vertelt mr. dr. Mark Beuker tijdens dit publiekscollege. Hij gaat onder meer in op de vraag of ouders hun kinderen (moeten) kunnen onterven. Over de rechten van onterfde kinderen is regelmatig discussie, zowel in de wetenschap als in de politiek. Beuker bespreekt ook de positie van andere familieleden. Hoe zit het voor de onterfde echtgenoot? En wat als u samenwoont zonder getrouwd te zijn: loopt uw partner dan het risico om na uw overlijden op straat te belanden?

Mr. dr. Mark Beuker is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde accountancy, notarieel recht en rechtswetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde in november 2022 op een onderzoek naar de bescherming van naasten in het erfrecht. Voor zijn onderzoek gebruikte hij een juridische en een economische benadering. Ook bekeek hij, als onderdeel van een bezoek aan Cambridge University, wat we kunnen leren van het recht in Engeland en Wales.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 24 mei 2023 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?