Tentoonstelling Trinus Riemersma

  • 30 september 2022
  • 16:00 uur
Bibliotheek Franeker
Sint Martiniplantsoen 41
8801 LK Franeker

Inspireer een ander!

Foto: Anneke Bleeker/Tresoar

Tentoonstelling Trinus Riemersma in Franeker Bibliotheek

Klikt u hier voor de Friestalige informatie.

In aanloop naar de Trinus Riemersmadei op 22 oktober komt er een unieke tentoonstelling over leven en werk Riemersma in de Franeker Bibliotheek. Wethouder Jan Dijkstra verricht de opening op 30 september.

Trinus Riemersma (1938–2011) is een van de grootste Friese schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog. Hij woonde en werkte het grootste deel van zijn leven in Franeker. Bij het domein Letter & Geest van de Academie van Franeker ontstond vorig jaar het idee om het werk van Riemersma in de schijnwerpers te zetten. “Riemersma verdient dat”, aldus oud-hoogleraar Fries Rolf Bremmer, zelf lid van L&G. “Tweemaalwerd zijn werk bekroond met de Gysbert Japicx-priis, dehoogste literaire prijs van de provincie Fryslân. Bovendien kreeg hij zes keer de Rely Jorritsma priis voor een van zijn korte verhalen of gedichten.”

Bremmer zocht contact met Tresoar in Leeuwarden, dat het archief van Riemersma bewaart. De conservatoren Jelle Krol en Meindert Reitsma reageerden enthousiast, toen het woord ’tentoonstelling’ viel. “Maar die moet wel in Franeker komen, want daar is zo’n tentoonstelling helemaal ’te plak'”. Ook de Bibliotheek was opgetogen en wilde graag meewerken. De tentoonstelling werd samengesteld onder leiding van Doeke Sijens, biograaf van Riemersma. Behalve stukken uit Tresoar, zijn er ook bijzondere objecten uit particulier bezit te zien.Wethouder Jan Dijkstra verricht de opening op 30 september om 16.00 uur in de Bibliotheek, Sint-Martiniplantsoen 41.
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis.

Tegelijkertijd heeft Museum Martena vanaf 30 september een ruimte ingericht met zes portretten van Riemersma, waaronder stukken van de bekende Friese schilders Sjoerd de Vries, Klaas Koopmans en Boele Bregman. Op 22 oktober is er een groot evenement.