Opening Academisch Jaar 2022 – 2023

  • 05 oktober 2022
  • 20:00 uur
Martinikerk
Breedeplaats 2
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Opening Academisch Jaar 2022 – 2023

Graag willen wij u uitnodigen om aanwezig te zijn bij de officiële opening van het Academisch jaar 2022-23 op woensdag 5 oktober. De Academie viert op die datum ook haar 5-jarig bestaan.

Twee sprekers van naam
Het Academisch Jaar van de Academie van Franeker begint op 5 oktober met twee sprekers van naam: prof.dr. Ineke Sluiter en prof.dr. Jouke de Vries. Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde en tot dit voorjaar president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij zal een publiekscollege verzorgen. Jouke de Vries is bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen en medeoprichter van de Academie van Franeker. Hij zal de betekenis van Franeker binnen ‘De Universiteit van het Noorden’ belichten en de officiële opening van het Academisch Jaar verrichten.

Eerste lustrum van de Academie
Met het nieuwe Academisch Jaar viert de Academie van Franeker ook haar eerste lustrum: op 5 oktober 2017 ondertekenden de toenmalige Gemeente Franekeradeel, de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker en de Protestantse Gemeente Franeker een intentieverklaring om de oude Academie nieuw leven in te blazen.

Ondanks de coronajaren had de Academie met 40 gedreven vrijwilligers een vliegende start. De afgelopen jaren vonden een kleine 200 publiekscolleges en cursusavonden plaats, met live colleges op Omrôp Fryslân, een Junior Academie voor de scholen in de regio en de aanzet tot wetenschappelijk onderzoek. ‘We staan zelf versteld van de vaart waarmee het allemaal is gegaan’, zegt medeoprichter en bestuursvoorzitter Eduard van Zuijlen. ‘Een Nobelprijswinnaar kwam spreken, hoogleraren en andere knappe koppen uit het hele land reisden af naar Franeker om te spreken in ons Academiegebouw, de prachtig heringerichte Botniastins aan de Breedeplaats. Met dank aan de Gemeente Waadhoeke – en burgemeester Waanders in het bijzonder – voor de warme steun in woord en daad.’ Na deze vliegende start gaat de Academie zeker niet op haar lauweren rusten, belooft Van Zuijlen. ‘We willen snel verder om wetenschap en Franeker voorgoed met elkaar te verbinden. Voor jong en oud, met onderwijs en onderzoek.

We zijn buitengewoon blij met en trots op wat er in zo’n korte tijd dankzij al deze mensen is gerealiseerd. En dat vieren wij graag met u!

De opening vindt plaats in de Martinikerk aanstaande woensdag 5 oktober om 20:00 uur. De deuren gaan om 19:30 uur open.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en vernemen graag of u komt. Aanmelding kan eenvoudig via onderstaand formulier.

Tot ziens op 5 oktober!

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?