GGZ Publiekscollege: Rouw, van licht tot ontwrichtend

  • 26 juni 2019
  • 20:30 uur
De Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Rouw, van licht tot ontwrichtend

 

Ieder mens ervaart verliezen in het leven:  lopend van licht, zoals het missen van de oude school of van huisdieren tot ontwrichtend zoals de moord op een kind. Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de mens. Mensen zijn in staat om zicht aan te passen aan omstandigheden zonder de aanwezigheid van een dierbaar object of persoon. Dit adaptieve vermogen helpt de mens om verder te kunnen gaan met het leven.  Bij het overlijden van een dierbare onthechten we van de overledene en hebben de behoefte bestaande banden te versterken en banden met nieuwe personen aan te gaan. Onthechten is een proces waarin omstandigheden en tijd een belangrijke rol spelen. Ten eerste de omstandigheid rond het overlijden: gebeurde dit plotseling?, was de dood gewelddadig of de overledene nog erg jong? Daarnaast de tijd: is de dierbare 2 maanden dood, 2 jaar of al 20 jaar? Onderzoek toont grote verschillen tussen reacties van nabestaanden en de wetenschap heeft inmiddels criteria geformuleerd om het onderscheid tussen normale rouw en complexe rouw te maken. Bij complexe rouw kan een psychologische behandeling ingezet worden. Deze behandeling helpen nabestaanden het rouwgedrag te verminderen.

 

De lezing gaat in op recente inzichten over het verschil tussen normale en complexe rouw, hoe rouwprocessen verlopen en hoe complexe rouw te voorkomen en te behandelen is en de vraag wat de voordelen en nadelen zijn van de diagnose complexe rouw: worden nabestaanden hiermee geholpen of juist gestigmatiseerd?

 

Prof. dr. Jos de Keijser (Rijksuniversiteit Groningen/ GGZ Friesland)

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 26 juni 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.