GGZ Publiekscollege: Oud worden met een ernstige psychiatrische aandoening

  • 12 juni 2019
  • 20:30 uur
De Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Oud worden met een ernstige psychiatrische aandoening

 

Ruim 1% van alle ouderen in Nederland heeft een ernstige psychische aandoening die langdurige zorg vraagt. Met de vergrijzing neemt hun aantal snel toe. De meerderheid van deze ouderen woont zelfstandig, slechts een klein deel beschermd. Veel ouderen misten door hun aandoening kansen op een relatie, vriendschappen of werk. Als hun ziekte wat tot rust komt kunnen zij toch aan persoonlijk en maatschappelijk herstel toekomen. Ouderen geven vooral aan dat ze sociale contacten en een zinvolle dagbesteding missen. Het recent gestarte project ‘In ieder mens zit een mens’ wil in deze behoeften voorzien door in Friesland een aantal plekken te creëren waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten om samen op een plezierige en zinvolle manier tijd door te brengen. De ouderen zelf kunnen daarbij prima een hoofdrol krijgen om het aanbod op maat te ontwerpen.

 

Paul David Meesters, ouderenpsychiater bij Van Andel ouderenpsychiatrie, GGZ Friesland

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 12 juni 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.