GGZ Publiekscollege: Hoe tolerant is Friesland?

  • 10 april 2019
  • 20:30 uur
De Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Hoe tolerant is Friesland?

 

Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk. Dat zijn de meest voorkomende en hardnekkigste vooroordelen over mensen met een psychiatrische aandoening. Destigmatisering, het wegnemen van vooroordelen over mensen met psychische problematiek, is een onderwerp dat erg belangrijk voor het verlagen van drempels om hulp te zoeken bij psychische problemen. Daarnaast is dit thema noodzakelijk om herstel te bevorderen, omdat mensen met psychische problemen aangeven vaak meer last te hebben van vooroordelen, dan van hun psychische problematiek zelf. Destigmatisering speelt dan ook een grote rol bij de re-integratie.

 

De Friese bevolking vindt dat er meer tolerantie moet komen binnen de maatschappij, zo blijkt uit onderzoek dat GGZ Friesland heeft laten uitvoeren. Maar hoe tolerant is Friesland nou eigenlijk als het gaat om mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen? En hoe zit dat in Franeker waar de psychiatrie sinds 1851 aanwezig is? Weten we als maatschappij wel hoe we om moeten met deze doelgroep. Deze avond staat in het teken van het onderzoeken maar geeft ook inzicht hoe je het beste om kunt gaan met mensen met psychiatrische problematiek: eerste hulp bij psychische problemen.

 

Louwra Weisfelt, Manager Marketing, Communicatie en Innovatie
Harold Brouwer, Mental Health First Aid trainer

 

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 10 april 2019 start om 20.30 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@academiefraneker.nl. Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, het aantal personen waarmee u komt en het college waarom het gaat.