College door Prof. mr. Arthur Hartkamp – Arbitrage

  • 01 december 2021
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Vanwege de coronacijfers wordt het college uitgesteld!

Arbitrage

Men leest in de krant regelmatig over grote en soms ook politiek gevoelige commerciële geschillen, tussen ondernemingen of tussen een onderneming en de overheid, die in arbitrage worden beslist. Vragen die onderandere aan de orde komen zijn:
– Wat is arbitrage?
– Waarom gaan partijen naar arbitrage en niet naar de overheidsrechter (rechtbank, gerechtshof, Hoge Raad)?
– Hoe werkt arbitrage, wie nemen daaraan deel?
– Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage vergeleken met overheidsrechtspraak?
– Arbitrages hebben dikwijls internationale geschillen tot onderwerp. Welk recht is dan van toepassing?
– Hoe is gewaarborgd dat niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld de nakoming van een arbitraal vonnis kan worden afgedwongen?

Prof. Hartkamp was hoogleraar aan de UU, de UvA en de Radboud Universiteit, waar hij na een promotie in het Romeinse recht privaatrecht doceerde. Hij was als raadadviseur bij het ministerie van Justitie betrokken bij de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek van 1992. Hij was raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam en Advocaat-Generaal en vervolgens Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij publiceerde veel boeken en artikelen.
Als arbiter of adviseur is hij betrokken geweest bij een groot aantal arbitragezaken. Hij is lid van de KNAW. Hij publiceerde onlangs een boekje over zijn werkzame leven onder de titel Velerlei gestalten (Wolters Kluwer, 2020), waarin ook aandacht wordt besteed aan de poëzie in het juristenleven.
Naast zijn juridische werk vertaalt hij Griekse, Latijnse en Italiaanse poëzie, uitgegeven bij Athenaeum-Polak & Van Gennep (Giuseppe Belli, Een Monument voor het Romeinse volk, 2020) en Uitgeverij Ta Grammata (Homerische hymnen, 2011), en voordien in het tijdschrift Hermeneus.
Hij werkt thans aan een vertaling van de dichtbundel Baiae van de Italiaanse humanist en neo-Latijnse dichter Giovanni Pontanus.