Thúsakademy – De mythe voorbij: Dr. Nelleke IJssennagger

  • 15 december 2021
  • 20:30 uur
Omrop Fryslân

 

Inspireer een ander!

De ‘Thúsakademy’ is een gezamenlijk initiatief van de Academie van Franeker en Omrop Fryslân telefyzje om de samenleving en de wetenschap met elkaar in contact te brengen. In een serie van telkens drie TV-colleges wordt het publiek door een drietal wetenschappers meegenomen in hun onderzoek of vakgebied.
Het thema van de komende serie heet ‘De mythe voorbij’. Tijdens drie achtereenvolgende uitzendingen nemen Arjen Dijkstra (8 december), Nelleke IJssennagger (15 december) en Goffe Jensma (22 december) U mee in het onderzoek naar het werkelijke verhaal achter de mythe.

Voorbij de mythe: het verhaal van Vikingen en Friezen

Een slordige 1000 jaar nadat Vikingen van het Europese toneel verdwenen, is het beeld van ‘de Viking’ sterker dan ooit. Ook in Friesland, of misschien wel juist in Friesland. Hier waant men zich bij graag de Vikingen van het continent, benadrukt men vaak het historische identiteitsverschil met het achterland en gaan in families sterke verhalen rond over afstamming van Scandinaviërs. Was er inderdaad een historische connectie tussen Vikingen en Friezen? En wat voor connectie was dat dan?

Nelleke IJssennagger-van der Pluijm neemt ons in dit college mee terug naar de Vikingtijd. Ze laat ons zien welke voorwerpen en verhalen ons inzichten leveren in de relatie tussen Friese kustbewoners en Scandinavische zeevaarders die met hun schepen grote delen van Europa wisten te bereiken. Dankzij deze bronnen leren we welke rol Vikingen in het Friese gebied speelden, maar ook welke rol Friezen speelden in de wereld van de Vikingen, een wereld die zich nadrukkelijk niet beperkte tot Scandinavië. Door gecombineerde kennis uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines wordt een genuanceerd beeld van de interacties in de Vikingperiode, en de manier waarop deze daarna stof tot sterke verhalen geeft, geschetst. Daarbij wordt niet voorbij gegaan aan de rol die mythes – van oud tot modern – daar zelf bij spelen.

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm is Directeur-Bestuurder van de Fryske Akademy, hét academische onderzoeksinstituut voor de Friese casus dat opereert in de internationale wetenschappelijke wereld en is geworteld in de Friese maatschappij.

IJssennagger’s interdisciplinaire onderzoek richt zich op de (im)materiële cultuurgeschiedenis van vroeg-middeleeuws Frisia, de Noordzeewereld en minderheidsregio’s aan de Atlantische kust van Europa. Zij is gepromoveerd op het proefschrift Central because Liminal: Frisia in a Viking Age North Sea World, dat vertaald werd in de tentoonstelling ‘Wij Vikingen’ (Fries Museum). In 2019 werd ze genomineerd voor de Wetenschapsprijs Campus Fryslân en verkozen tot Fellow of the Society of Antiquaries of London.

Voordat IJssennagger in maart aantrad bij de Fryske Akademy, werkte ze als Regional Curator voor de regio Cornwall bij de National Trust in Engeland en als Conservator Terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries Museum.

U kunt het college rechtstreeks volgen op Omrop Fryslân op woensdag 15 december 2021 om 20:30 uur.