College door Dr. Truus de Witte: April- Meistakingen 1943

  • 03 mei 2023
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

U kunt zich voor vanavond helaas niet meer aanmelden!


De April-Meistakingen van 1943

Precies tachtig jaar geleden, eind april 1943, brak een grote volksopstand uit in Nederland, die de geschiedenis inging als de April-Meistakingen van 1943. Wat was de aanleiding en hoe werken deze stakingen tot op de dag van vandaag door? Daarover vertelt Truus de Witte bij de Academie van Franeker op 3 mei tijdens een publiekscollege.

Na drie oorlogsjaren kregen de Duitsers in 1943 te maken met oplopende verliezen en gestaag oprukkende geallieerden. Het tekort aan arbeidskrachten in eigen land groeide. In april 1943 kondigden ze daarom aan dat alle 300.000 aanvankelijk vrijgelaten krijgsgevangenen in Nederland zich opnieuw moesten melden om in Duitsland te gaan werken. Binnen enkele uren ontstond een wilde staking onder de Nederlandse bevolking. De bezetters besloten deze bloedig neer te slaan. Met volstrekte willekeur werden mensen gearresteerd of neergeschoten en werden er tuchthuis- en doodstraffen uitgesproken. Ook verdwijning werd ingezet als terreurmiddel.

De April-Meistakingen van 1943 kostten landelijk aan 185 mensen het leven. Een groot aantal werd weggevoerd of op een onbekende plaats begraven. Achterblijvers tastten volstrekt in het duister over het lot van hun vermiste dierbaren. Nu, tachtig jaar later, zijn 53 slachtoffers nog steeds vermist. Maar beslist niet vergeten.  

Truus de Witte
Truus de Witte is opgeleid als andragoog. In 2010 promoveerde ze op de April-
Meistakingen van 1943. Tijdens het onderzoek voor haar dissertatie ervoer ze de wanhoop van achterblijvers, die decennialang in het duister tastten over het lot van hun vermiste dierbaren. Ze voelden zich in de steek gelaten door instanties. Dat instanties na het horen van deze noodkreten tóch alle moeite deden om de vermisten te vinden en hun namen en verhalen aandacht gaven, gaf een gevoel van erkenning en troost. Sinds 1995 maakt Truus de Witte zich sterk voor aandacht voor (oorlogs)vermissing.

College bijwonen?

Het publiekscollege van 3 mei 2023 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.