College door Dr. Michelle Bruijn – Burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugscriminaliteit

  • 22 september 2021
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden!

 

Burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugscriminaliteit

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de strijd tegen drugscriminaliteit.
Nederland zou volgens sommigen zijn verworden tot een narcostaat, tot Sodom en Gomorra. Om de drugshandel en hennepteelt de baas te zijn is in Nederland een nieuw soort ‘war on drugs’ gestart, waarin niet de politie en justitie, maar de burgemeester in de frontlinie staat.
Het voornaamste instrument dat de burgemeester hiervoor gebruikt is de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet). De Wet Damocles voorziet de burgemeester in de bevoegdheid om woningen en andere panden te sluiten als daarin sprake is van drugshandel of hennepteelt. Tegenwoordig zijn sluitingen van drugspanden aan de orde van de dag en worden er jaarlijks honderden panden gesloten vanwege drugsgerelateerde activiteiten.

In deze voordracht gaat Michelle Bruijn in op het wat, waarom en hoe ten aanzien van sluitingen van drugspanden: wat mag de burgemeester op grond van de Wet Damocles? Waarom heeft de burgemeester een toenemende rol in de strijd tegen drugscriminaliteit en waarom gaan burgemeesters over tot het sluiten van woningen en andere panden? Hoe passen burgemeesters de sluitingsbevoegdheid in de praktijk toe en hoe beslist de rechter hierover?

Aan het eind van de voordracht is er een mogelijkheid tot debat: draagt het sluiten van drugspanden daadwerkelijk bij aan de bestrijding van drugscriminaliteit of is het niet meer dan spierballenvertoon?

Dr. Michelle Bruijn is universitair docent Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam als onderzoeker bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en Global Health Law Groningen Research Centre. Zij is gepromoveerd op de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit, huisuitzettingen vanwege drugscriminaliteit en de regulering van cannabis. Momenteel doet  Michelle Bruijn onderzoek naar de toepassing van de Wet Damocles in opdracht van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid.

Op 27 oktober krijgt dit college een vervolg. Dan neemt dhr. Harry Oosterman, oud burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf ons mee in de praktische dilemma’s die burgemeesters ervaren bij deze wet.

College bijwonen?

De duur van het college is ongeveer een uur. Het publiekscollege van 22 september 2021 start om 20:30 uur in de Botniastins, Breedeplaats 1 te Franeker.
Toegangskaartjes á  €7,- zijn een half uur voor de aanvang van het college verkrijgbaar in de stins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café de Doelen.

U heeft voor uw bezoek wel een coronatoegangsbewijs nodig. Dit bewijs maakt u met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona.

Klikt u hier voor meer informatie over het maken van een coronatoegangsbewijs.

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding is er alleen toegang indien er plaats beschikbaar is.