Gaat NIET door! College door dhr. Harry Oosterman – Dilemma’s der burgemeesters

  • 27 oktober 2021
  • 20:30 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Dit college gaat helaas niet door!

Dit college is een vervolg op het college van dr. Michelle Bruijn “Burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugscriminaliteit“.

Dhr. Harry Oosterman, oud burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf neemt ons mee in de praktische dilemma’s die burgemeesters ervaren door de Wet Damocles. De Wet Damocles voorziet de burgemeester in de bevoegdheid om woningen en andere panden te sluiten als daarin sprake is van drugshandel of hennepteelt.

Dr. Michelle Bruijn’s college: Burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugscriminaliteit
De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor de strijd tegen drugscriminaliteit.
Nederland zou volgens sommigen zijn verworden tot een narcostaat, tot Sodom en Gomorra. Om de drugshandel en hennepteelt de baas te zijn is in Nederland een nieuw soort ‘war on drugs’ gestart, waarin niet de politie en justitie, maar de burgemeester in de frontlinie staat.
Het voornaamste instrument dat de burgemeester hiervoor gebruikt is de Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet). Tegenwoordig zijn sluitingen van drugspanden aan de orde van de dag en worden er jaarlijks honderden panden gesloten vanwege drugsgerelateerde activiteiten.

In dit college is Michelle Bruijn ingegaan op het wat, waarom en hoe ten aanzien van sluitingen van drugspanden: wat mag de burgemeester op grond van de Wet Damocles? Waarom heeft de burgemeester een toenemende rol in de strijd tegen drugscriminaliteit en waarom gaan burgemeesters over tot het sluiten van woningen en andere panden? Hoe passen burgemeesters de sluitingsbevoegdheid in de praktijk toe en hoe beslist de rechter hierover?