Verzilting 1 – Excursie met studenten naar Salt Farm Texel

02 juni 2018

Met studenten van Texas A&M University, te gast bij de Campus Fryslân van de RUG, ging de Academie op 31 mei 2018 op excursie naar Texel. Op de Salt Farm Texel wordt al jaren door Marc van Reijsselberghe en zijn team gepionierd in onderzoek naar zouttolerantie van landbouwgewassen. Dat heeft inmiddels geleid tot hoopgevende resultaten die zowel in Nederland als op andere plekken in de wereld worden getest en zelfs al concreet toegepast. Voor de Academie is de Salt Farm een zeer waardevolle partner. Van Reijsselberghe is ondernemer en heeft een praktische insteek: ‘Als het werkt, dan heb ik er wat aan.’ De Academie zet als wetenschappelijk instituut in op het beantwoorden van de meer fundamentele vraag: ‘Waarom werkt het eigenlijk?’ Het mag duidelijk zijn dat we daarbij zeer geïnteresseerd zijn in de kennis die op Texel is vergaard en zoeken naar mogelijkheden om tot duurzame vormen van samenwerking te komen.

Op de foto’s legt onderzoeksleider Dr Arjen de Vos aan de studenten uit wat er op de Salt Farm allemaal aan onderzoek wordt gedaan.

https://www.saltfarmtexel.com