Jouke Velstra

College door drs. Jouke Velstra – Verzilting: verleden, heden en toekomst.

  • 15 februari 2023
  • 20:00 uur
Botniastins
Breedeplaats 1
8801 LZ Franeker

Inspireer een ander!

Bent u erbij geweest dan kunt u, zoals tijdens het college van Jouke Velstra afgesproken is, middels een mailtje naar info@academiefraneker.nl de slides opvragen.

Verzilting: verleden, heden en toekomst
Actuele kennis en nieuw onderzoek

Zoetwater voor de landbouw is in de Waddenregio, en de rest van de Nederlandse kust, beschikbaar dankzij zoetwateraanvoer uit het IJsselmeer en de aanwezigheid van zoetwaterlenzen die drijven op zout water in percelen. Het verdwijnen van gletsjers bedreigt de aanvoer en het toenemen van interne verzilting in perceel en sloot maakt dat de zoetwaterbeschikbaarheid onder druk komt te staan. Een dreigend tekort ontstond in het droge jaar 2003 waarbij de droogte in Nederland samenviel met droogte in heel Europa. Dit was de directe aanleiding voor diverse onderzoeksprogramma’s gericht op het ontwikkelen van kennis en maatregelen in relatie tot zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting. De recente opeenvolgende droge jaren 2018, 2019 en 2020 benadrukken de noodzaak ervan nog maar eens.

In dit college komt aan bod de kennisontwikkeling over de afgelopen 20 jaar. Over de oorzaken en gevolgen van verzilting, de manier waarop daar altijd mee is omgegaan qua zoet waterbeheer en nieuwe innovatieve ideeën die nu in ontwikkeling zijn. In de vooruitblik een doorkijk naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van zouttolerantie gewassen, zelfvoorziening van zoet water, versterken van zoetwaterlenzen in een perceel, slimmer waterbeheer van poldersgecombineerd met de socio-economische aspecten en hoe de transitie vorm te geven. Onderzoek dat in een samenwerking van praktijkgericht onderzoek binnen ‘Zoet op Zout’ en ‘Zoete Toekomst’ en het wetenschappelijk onderzoek binnen het recent gestarte ‘AgriCoast’ de komende jaren plaatsvindt.

Jouke Velstra
is directeur en senior adviseur bij Acacia Water. Een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau datduurzame oplossingen ontwikkelt om de beschikbaarheid van schoon, gezond en veilig water voor nu en de toekomst te realiseren. Ook is hij oprichter en CEO van Fixeau dat via een dataplatform ‘near real time’ water- bodem- en gewas data vertaald naar informatie en advies voor operationeel waterbeheer op de schaal van agrarische percelen, polders en stroomgebieden voor boer, natuur- en waterbeheerder.

Hij heeft twee studies afgerond; geologie (Universiteit Utrecht) en hydrologie (Vrije Universiteit Amsterdam). In ruim 25jaar heeft hij diverse onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd naar verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid. Kennisontwikkeling gaat daarbij altijd hand in hand met het ontwikkelen van innovatieve en praktische oplossingen, zoals de ‘Zoete Stuw’, participatieve monitoring binnen ‘Boeren Meten Water’ en Spaarwatermaatregelen, waaronder antiverziltingsdrainage, ‘subsurface’ druppelirrigatie en ondergrondse opslag van zoet water.

 

College bijwonen?

Het publiekscollege van 15 februari 2023 start om 20.00 uur in de collegezaal van de Academie van Franeker, Breedeplaats 1 te Franeker. Het college duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen.

Toegangskaartjes à € 10,- zijn vanaf een half uur voor aanvang verkrijgbaar bij de Botniastins. Een kaartje geeft recht op een glas fris, tapbier of huiswijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol.  Dit kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Zonder aanmelding krijgt u alleen toegang als er plaats beschikbaar is.

 

Aanmelden voor dit publiekscollege:

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?