Programma Open Dag Botniastins


Programma van de open dag 8 februari 2020

11.00 – 16.00 uur
De Pedel van de Academie van Franeker heet u van harte welkom.

11.00 – 15.00 uur
In de bibliotheek van de Academie van Franeker zal de Bibliothecaresse tekst en uitleg geven over het gebruik van de boeken op de Universiteit van Franeker in de zestiende eeuw. En ook hoe de collectie tot stand gekomen is.

11.30 uur
Mini-college door Dr. Harry Daemen
Brexit: Het beslissende jaar!
Sinds een paar dagen zijn de Britten geen lid meer van de EU. Daar merken we voorlopig nog maar weinig van want we gaan een periode van onderhandelingen in over wat nu de toekomstige verhouding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zal zijn. Dat is spannender dan het lijkt: de Britten moeten daarbij een aantal fundamentele keuzes maken! Daarover meer in dit mini-college!

12.30 uur
Mini-college door Dhr. Pieter Oosterhof
De historie van de Botniastins.
De stins is gebouwd als woonhuis voor Jacob van Botnia, maar heeft in de afgelopen eeuwen verschillende functies en bestemmingen gehad. Er hebben professoren gewoond, het was (tot de Tweede Wereldoorlog) kerkelijk weeshuis en het deed dienst als vergaderlocatie.
Wat was de rol van Ida Ibella van Tiara? En waarom heeft Franeker nog steeds een goede band met Kimswerd?

13.00 – 16.00 uur
Stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg zal na 400 jaar weer Franeker aandoen.
Hij was ooit één van de oprichters van de Universiteit van Franeker.

Willem Lodewijk wist als geen ander hoe belangrijk goed onderwijs was.
Hij werd in 1584 stadhouder van Friesland, na de moord op zijn oom Willem van Oranje. Hij omringde zich met jongeren en professoren en zocht verbinding in het delen van kennis. Franeker werd hierdoor het educatieve hart van Friesland.

Iedereen die wil kan met “Willem Lodewijk” alias “Us Heit” in gesprek over die tijd.
Hij nodigt u van harte uit om kennis te nemen van de ambities en de tijd van toen.

13.30 uur
Mini-college door Prof. Dr. Rolf Bremmer
Botnia: Wat voor naam is dat eigenlijk?
Namen maken deel uit van onze identiteit. We kunnen er niet zonder. Vaak zijn ze doorzichtig: als je Van der Molen heet weet je dat een van je voorouders ooit op een molen gewoond heeft. Botnia is op het eerste gezicht een ondoorzichtige naam. Gelukkig kun je dankzij de studie van de geschiedenis van het Fries vaststellen dat Botnia een variant van een veel voorkomende type van Friese achternaam is.

14.30 uur
Mini-college door Drs. Josse Pietersma
Willem Lodewijk in Franeker.
Willem Lodewijk, “Us Heit”, woonde van maart 1584 tot eind 1585 in Franeker. Nadien is hij nog tenminste tweemaal, in 1587 en 1588, in Franeker geweest. Hij verbleef telkens op Groot Botnia; de stadsstate op de plek van de huidige Koornbeurs. Deze bezoeken waren beslist geen vrijblijvende logeerpartijtjes. De Friese stadhouder zal zich Franeker herinnerd hebben als een plek van bittere machtsstrijd, intens geluk en diepe ellende.

15.30 uur
Mini-college door Mr. Dr. Annalies Outhuijse
Crisis in de rechtsstaat. Veelgehoord, maar wat betekent het nu echt?
Het woord rechtsstaat wordt veel door media en politici in de mond genomen. Veel gebruikte frase is ook ” dat is in strijd met de (democratische) rechtstaat”. Hoewel het veelal overtuigend klinkt, wordt het te pas en te onpas gebruikt. Het roept ook allerlei vragen op: Wat houdt het eigenlijk in? Waarom is dit zo’n belangrijk fundament van ons Nederlandse stelsel? En hoe is het gesteld met onze rechtstaat?
Dit mini-college is een voorproefje op een aantal colleges die de Academie van Franeker in maart en april organiseert over dit thema, waarbij academici, rechters, advocaten en officier van justitie aan het woord komen. Deze collegereeks biedt u de unieke kans om alles over de rechtsstaat te weten te komen en deze beroepsgroepen eens aan de tand te voelen over het werk dat zij doen.