Bibliotheek van de Academie van Franeker

Zekerheden in waarnemingen : Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900

IV-b Natuur en Techniek

Redactie Jan Guichelaar , George B. Huitema en Hylkje de Jong. Deze bundel is overduidelijk een “labour of love” van een groepje enthousiastelingen, en dat ze erin geslaagd zijn hun held met een boek te eren verdient lof en sympathie. [tijdschrift voor Geschiedenis] Rond 1900 waren de natuurwetenschappen volop in beweging. Als gepromoveerd leraar aan de Rijks-hbs te Groningen leverde Obe Postma (1868-1963, fysicus, dichter in de Friese taal en onderzoeker van het Friese land en leven) een bijdrage aan de discussie over de statistische mechanica, en de kansrekening en statistiek. Met zijn werk als uitgangspunt bevat deze bundel artikelen over de ontwikkelingen in de natuur- en geesteswetenschappen, de psychologie, de jonge hbs en het Natuurkundig Genootschap in Groningen. Inhoud: ANNE KOX, De Nederlandse natuurkunde rond 1900 GEORGE HUITEMA, Verbinden en verspreiden: de kracht van het Natuurkundig Genootschap te Groningen DOUWE DRAAISMA, Gerard Heymans: exponent van een empirisch tijdvak KLAAS NEVELS, Beschouwingen over toeval en kans rond 1900 MARTINUS VAN HOORN, Postma als leraar aan de Groninger Rijks-HBS JAN GUICHELAAR, Postma en de statistische mechanica HERMAN PAUL, Natuur- en geesteswetenschappen: sporen van neokantiaanse geschiedfilosofie in Nederland JAAP SMIT, Postma en Het Meten.

Plaats van uitgave:
Hilversum
Uitgever:
Verloren
Jaar van uitgave:
2012
Aantal pagina's:
237
Taal:
Nederlands
ISBN:
9789087041946
Trefwoord: