Bibliotheek van de Academie van Franeker

Wieuwerd en zijn historie : de grafkelder, Labadisten en Anna Maria van Schurman

VI-a Franeker

Achtste, bijgewerkte en geïllustreerde druk. De eerste druk verscheen in 1896 als overdruk van een serie artikelen in het Nieuwsblad van Friesland, geschreven door de heer Jacob Hepkema.

Plaats van uitgave:
Wieuwerd
Uitgever:
Kerkvoogdij N.H. kerk
Jaar van uitgave:
1960
Aantal pagina's:
103
Taal:
Nederlands