Bibliotheek van de Academie van Franeker

Weergeld in de Friese landen

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 68, 2006, nûmer 3/4.

  • D.J. Henstra: Weergeld in de Friese landen. Hulpmiddel bij datering van teksten uit middeleeuws Frisia (600-1500).
  • Hinne Wagenaar: Boniface and the Frisian Lands Revisited. Outline of a Precarious Historical Relationship.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2006
Aantal pagina's:
190
Taal:
Fries