Bibliotheek van de Academie van Franeker

Viglius van Aytta en Friesland

VI-a Fryske Akademy

It Beaken. Jiergong 74, 2012, nûmer 3/4.

  • Paul Noomen: Viglius van Aytta en Friesland.
  • Folkert Postma: Tussen Brussel en Leeuwarden. Viglius van Aytta en Friesland (1542-1577).
  • Paul Noomen: Eigenerfd of edel? Naar aanleiding van de afkomst van de Aytta’s.
  • Oebele Vries: ‘Kom hier, Muze, je moet ver weg naar Friesland’. De relatie van de ‘gens Nicolaia’ met Viglius en Friesland.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2012
Aantal pagina's:
327
Taal:
Fries