Bibliotheek van de Academie van Franeker

Verslag van den toestand der Provincie Friesland in 1864

X-b Academie van Franeker

… aan de Staten van dat gewest gedaan door de Gedeputeerde Staten in de zomervergadering van 1865.

Bevolking, Regeling en bestuur van het provinciale huishouden, Huishouding der gemeenten, Medische politie, Nationale militie en schutterijen, Kerkelijke zaken, Onderwijs, kunsten en wetenschappen, Armwezen, Openbare veiligheid en gevangeniswezen, Rijksmiddelen, Waterstaat, Wegen, Landbouw, Verveeniing, jagt en visscherij, Ambachts- en fabriek-nijverheid, Handel en scheepvaart, Inrigtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven.

Over de bibliotheek: De amanuensis hield zich overigens onledig met het uitzoeken en ordenen van eene menigte stukken en papieren … [pagina 109].

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Ter provinciale drukkerij van de Weduwe M. van den Bosch
Jaar van uitgave:
1865
Aantal pagina's:
692
Taal:
Nederlands