Bibliotheek van de Academie van Franeker

Verklaringe en heilige bedenkingen over de verborgene sin der miraculen van Jesus Christus …

X-a Topstukken Academie van Franeker

… als meede allegorische en mysticque uitbreidinge van het Mosaische verhaal nopens de sesdaagsche scheppinge : en verklaringe over eenige prophetische schriften als II. Sam. XXIII vss. 1-7, Psalm LXVIII … Voormaals opgegeven in de Latijnsche Tale aan de Voesterlingen van de Academie tot Franeker, door Campegius Vitringa, met een voorreden over de Sin van de H. Schrift door de heer H. Venema, hoogleeraar in de H. Godtgeleertheit te Franeker.

Dit boek is door de Academie van Franeker aangekocht in 2018 en vormde de start van de Bibliotheek in de Botniastins.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Wibius Bleck
Jaar van uitgave:
1725
Aantal pagina's:
688
Taal:
Nederlands