Bibliotheek van de Academie van Franeker

Verklaring van het burgerlijk wetboek

III-a Recht en omgeving

Door N.K.F. Land, hoogleeraar te Groningen.

  • Eerste deel: Boek I, titel I-XIX Personen en Rechtspersonen. 2e druk herzien door Mr C.W. Star Busmann, 1914
  • Tweede deel: Boek II, titel 1-10. Boek III, titel 8. Boek IV, titel 7. 2e herziene en vermeerderde druk, 1901.
  • Derde deel: Boek II, titel 11-20. 2e herziene en vermeerderde druk, 1902.
  • Vierde deel: Boek III, titel 10-4. 2e druk herzien door Jhr. Mr W.H. de Savornin Lohman, 1907.
  • Vijfde deel: Boek III, titel V-XIX. 2e druk door Mr C.W. Star Busmann en Mr P.A.J.Losecaat Vermeer, 1915-1932.
  • Zesde deel: Boek IV, titel I-VI. 2e geheel nieuwe druk door Mr J. Eggens, 1933

 

Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
De erven F. Bohn N.V.
Jaar van uitgave:
1914, 1901, 1902, 1907, 1932, 1933
Aantal pagina's:
853, 417, 423, 512, 787, 295
Taal:
Nederlands