Bibliotheek van de Academie van Franeker

Van blijvende waarde? Over de betekenis van theologie in het publieke domein

VI-a Fryske Akademy

It Beaken Jiergong 75, 2013, nûmer 3/4, side 149-169.

Special bij het Jubileumsymposium 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap.

  • Ed Noort : In de smederij van het geloof. Over het omgaan met bronnen en tradities in de 21e eeuw.
  • Liuwe H. Westra : De hitte van de smidse: Joden, kerkvaders en Lollumers als leidslieden op de zoektocht naar een bijbels geloof. Een reactie op Ed Noort.
  • Edna Zwerver en Emke Jelmer Keulen : De werkplaats van de gemeente onder de loep. Een reactie op de bijdrage van Henk de Roest.
Plaats van uitgave:
Ljouwert
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
2013
Aantal pagina's:
216
Taal:
Fries