Bibliotheek van de Academie van Franeker

Universiteit te Franeker 1585-1811 : bijdragen tot de geschiedenis van de Universiteit te Franeker 1585-1811 : bijdragen tot de geschiedenis van de Friese hogeschool

VI-b Franeker

G. Th. Jensma, F.R. Smit en F. Westra. In 1985 werd herdacht, dat 400 jaar geleden in Franeker een universiteit werd gesticht. Veel aspecten komen in dit boek aan de orde, zoals de aantrekkingskracht op buitenlandse studenten (met name uit Zevenburgen en Hongarije), de relatie met kerk en maatschappij, de bibliotheek, de gebouwen en bovenal het functioneren van de vier faculteiten: theologie, rechten, medicijnen en de talen. De meeste aandacht wordt geschonken aan de bloeiperiode van de universiteit, de 17e eeuw.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Fryske Akademy
Jaar van uitgave:
1985
Aantal pagina's:
523
Taal:
Nederlands
ISBN:
978906171648