Bibliotheek van de Academie van Franeker

Ulrici Huberi Oratio (III) Redevoering waarin uiteengezet wordt: Waarom vroeger het publiekrecht aan onze Academie niet met een professoraat vereerd is

VI-b Franeker

Ulrici Huberi Oratio (III) Redevoering waarin uiteengezet wordt: Waarom vroeger het publiekrecht aan onze Academie niet met een professoraat vereerd is. Gehouden te zijnen huize, voorafgaand aan de eerste vergelijking van de wetenschap van het staatsrecht met de staatkunde op 6 mei 1682. Eerst verschenen in Auspicia domestica Ulrici Huberi, Franequerae, 1682. Vertaald door F. Akkerman, T.J. Veen en A.G. Westerbrink. Geannoteerd, ingeleid en van een bijlage voorzien door T.J. Veen. Latijnse tekst en Nederlandse vertaling tegenover elkaar. Deels bewerkt proefschrift Groningen 1967.

Plaats van uitgave:
Zwolle
Uitgever:
Tjeenk Willink
Jaar van uitgave:
1978
Aantal pagina's:
67
Taal:
Nederlands en Latijn