Bibliotheek van de Academie van Franeker

The Nag Hammadi Library

II-a Bijbel

Second edition, translated by members of the Coptic Gnostic library project of the institute for antiquity and Christianity.

De Nag Hammadigeschriften zijn een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom die in 1945 gevonden werden in Midden-Egypte in het plaatsje Nag Hammadi. Er werden dertien codices (gebonden boeken) gevonden die in totaal tweeënvijftig geschriften bevatten. Al die geschriften zijn Koptische vertalingen van teksten die oorspronkelijk in het Grieks geschreven zijn. Van de oorspronkelijke Griekse tekst is buiten een aantal fragmenten nooit iets gevonden. De manuscripten zelf dateren uit de vierde eeuw. De oorspronkelijk Griekse tekst van de meeste geschriften moet in de tweede en derde eeuw zijn geschreven.

Plaats van uitgave:
Leiden
Uitgever:
E.J. Brill
Jaar van uitgave:
1984
Aantal pagina's:
493
Taal:
Engels
ISBN:
9004071857