Bibliotheek van de Academie van Franeker

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden

X-d Academie van Franeker

Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van alle volkeren : in opzigte hunner landsgelegenheid, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende.

Deel drie uit vierdelige serie over Friesland : met privilegie, zonder kaarten. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden en wel in’t byzonder het Vervolg der Beschryvinge van Friesland. Folio formaat.

Franeker, de derde in rang onder de stemmende Steden van Friesland, is gelegen in Westergo, drie en een tweede uur gaans van Leeuwarden, en anderhalve uur van Harlingen.

Plaats van uitgave:
Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen
Uitgever:
o.a. Petrus Schouten en Folkert van der Plaats
Jaar van uitgave:
1786 14e deel tweede druk
Aantal pagina's:
741
Taal:
Nederlands