Bibliotheek van de Academie van Franeker

Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden

X-d Academie van Franeker

Hedendaagse historie of tegenwoordige staat van alle volkeren : in opzigte hunner landsgelegenheid, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, konsten en wetenschappen, koophandel, handwerken, landbouw, landziektens, planten, dieren, mineralen en andere zaken tot de natuurlyke historie dienende.

Deel twee uit vierdelige serie over Friesland : met privilegie, zonder kaarten. Bevattende het Vervolg der Beschryvinge van Friesland. Vervolg  van Westergo,

Plaats van uitgave:
Amsterdam, Leiden, Dordrecht en Harlingen
Uitgever:
o.a. Petrus Schouten en Folkert van der Plaats
Jaar van uitgave:
1786 15e deel eerste stuk
Aantal pagina's:
332
Taal:
Nederlands