Bibliotheek van de Academie van Franeker

Staat- en Aardrijkskundige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden

X-b Academie van Franeker

… of der XVII Nederlandsche provincien, benevens het Groot-Hertogdom Luxemburg, volgens de tractaten en de grondwet des jaars 1815.

Door N.G. van Kampen, lid der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde en van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen. Met eene geheel nieuwe kaart [kaart ontbreekt].

Beschrijving van het samengevoegde oude Vaderland en de Belgische Nederlanden tot één Koningrijk.

Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
François Bohn
Jaar van uitgave:
1816
Aantal pagina's:
415
Taal:
Nederlands