Bibliotheek van de Academie van Franeker

Spoken Frisian : language contact, variation and change

VI-d

Het proefschrift van Stefan geeft inzicht in het gebruik van en de variatie in het gesproken West-Fries tegen de achtergrond van de Friese standaardtaal en het taalcontact met het Nederlands. Het Fries is een minderheidstaal die gesproken wordt in de Nederlandse provincie Fryslân. Het is met name een spreektaal die gekenmerkt wordt door een ruime diversiteit in dialectvariatie. Alle Friezen zijn tweetalig en hun taalbeheersing is vaak hoger in het Nederlands dan in het Fries. Van het gesproken Fries is bekend dat het beïnvloed wordt door het Nederlands, maar er is niet veel bekend over de feitelijke taalvariatie in het Fries zoals dat in het dagelijks leven gebruikt wordt. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een groter onderzoek in Fryslân – een sociologisch taalonderzoek – waar dit promotieproject onderdeel van is.

Monika Helena (Nika) Stefan (1985, Wrocław, Polen) studeerde Nederlandse taal en cultuur aan de de Universiteit van Wrocław (Master Nederlandse taal en cultuur) en vervolgde haar studie aan de Rijksuniversiteit Groningen met de Bachelor Friese taal en cultuur.

Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus prof. dr. ir. P.P.C.C. Verbeek in het openbaar te verdedigen in de Martinikerk te Franeker op maandag 24 oktober 2022. Promotor is prof. dr. A.P. Versloot (Universiteit van Amsterdam). Co-promotor is dr. E.L. Klinkenberg (Fryske Akademy).

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
LOT
Jaar van uitgave:
2022
Aantal pagina's:
154
Taal:
Engels
ISBN:
9789460934117