Bibliotheek van de Academie van Franeker

Skiednis fen Fryslân

VI-d Fryslân

In gearfetting. Oarde printinge.

Drie jaren lang heeft Kalma, naar zijn eigen getuigenis, bijna al zijn vrijen tijd besteed aan het samenstellen van dit overzicht der Friesche geschiedenis. Kalma, die zich onder verdenking wist van zijn nationaal enthousiasme en zijn verbeelding niet altijd te beheerschen, heeft zich als historisch auteur heel wat onvrijer moeten gevoelen dan anderen, die niet belast zijn met een zekere reputatie als nationalistisch voorvechter en schepper van belletristisch werk. Het is welgeordend en duidelijk, geschreven in een meestal bescheiden stijl en aangenaam om te lezen. [bron: dbnl]

Plaats van uitgave:
Dokkum
Uitgever:
J. Kamminga
Jaar van uitgave:
1944
Aantal pagina's:
304
Taal:
Fries
Trefwoord: