Bibliotheek van de Academie van Franeker

Schipbreuk in 1756 te Roptazijl

VI-c Waadhoeke

Door een zware storm vergaan verscheidene schepen op de Friese kust, waarbij zeker 16 personen verdrinken. [wikipedia lijst van Nederlandse rampen] In dit werkje wordt de uit diverse bronnen verzamelde informatie verwerkt tot een verhaal over deze scheepsramp.

Plaats van uitgave:
Bussum
Uitgever:
Goodijk
Jaar van uitgave:
2002
Aantal pagina's:
11
Taal:
Nederlands