Bibliotheek van de Academie van Franeker

Register van stukken behoorende tot het archief van het waterschap der vijf deelen zeedijken binnendijks, van 1582 tot 1879

VI-b Franeker

Register van stukken betreffende de vijf deelen zee- en slachtedijken, van 1525 tot 1843, aanwezig in het Stedelijk archief van Franeker, beide met alphabetische registers benevens eene naamlijst van de dijkgraven … sedert 1398 tot heden.

Plaats van uitgave:
Franeker
Uitgever:
Telenga
Jaar van uitgave:
1903
Aantal pagina's:
331
Taal:
Nederlands