Bibliotheek van de Academie van Franeker

Reflection and transmission of time-harmonic elastic waves by the periodic interface between two elastic media

IV-d

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de technische wetenschappen aan de Technische Hogeschool Delft, op gezag van de rector magnificus, prof. dr. ir. F.J. Kievits, voor een commissie aangewezen door het college van decanen, te verdedigen op woensdag 3 oktober 1979 te 16.00 uur door Jacob Tjeerd Fokkema, elektrotechnisch ingenieur, geboren te Leeuwarden.

Plaats van uitgave:
Delft
Uitgever:
TU Delft
Jaar van uitgave:
1979
Aantal pagina's:
188
Taal:
Engels