Bibliotheek van de Academie van Franeker

Proza van het platteland : een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945

Vi-d Franeker

Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op gezag van de Rector Magnificus Dr. P.J.D. Drenth, hoogleraar in de faculteit der sociale wetenschappen, in het openbaar te verdedigen op donderdag 6 december 1984 te 15.30 uur in het hoofdgebouw der universiteit door Trienus Riemersma geboren te Ferwert. Met een samenvatting in het Duits.

Plaats van uitgave:
Bolswert
Uitgever:
Koperative Utjowerij
Jaar van uitgave:
1984
Aantal pagina's:
286
Taal:
Nederlands
ISBN:
906570146X