Bibliotheek van de Academie van Franeker

Provinciaal blad van Vriesland 1833

X-b Academie van Franeker

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt, als het besluit voor een grotere groep van personen van belang is wordt dit gedaan via het provinciaal blad.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Ter provinciale drukkerij van Menno van den Bosch
Jaar van uitgave:
1833
Taal:
Nederlands
Trefwoord: