Bibliotheek van de Academie van Franeker

Proeliarius of Strijdboek

X-b Academie van Franeker

Bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven door broeder Paulus Rodolphi van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter.

Werken uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Beschreven door broeder Paulus Rodolph, van Rixtel, vroeger geheten Johannes Gruyter, monnik van de orde van St. Benedictus, in het klooster van St. Odulphus, van Staveren, te Hemelum, en kapellaan van den abt Jacobus van Oest, van Oudewater. De kroniek beschrijft het tijdvak 1494-1517, de jaren waarin de Hertog van Saksen Friesland invalt en de strijd tussen de Schieringers en Vetkopers beslecht.

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
G.T.N. Suringar
Jaar van uitgave:
1855
Aantal pagina's:
253
Taal:
Nederlands