Bibliotheek van de Academie van Franeker

Praktisch verklarend zakwoordenboek der geneeskunde

V-b GGZ

Tot dienste van apothekers, apothekersassistenten, arts- en tandartsassistenten, medische secretaressen, diëtisten, heilgymnasten, laboranten, masseurs, pedicures, psychologen, studenten in de genees- en tandheelkunde, verplegenden, vroedvrouwen en leken.

Plaats van uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Van Goor Zonen
Jaar van uitgave:
1966 10e druk
Aantal pagina's:
664
Taal:
Nederlands