Bibliotheek van de Academie van Franeker

Pharmacokinetics of hypnotic drugs : studies on the pharmacokinetics and biopharmaceutics of barbiturates and chloral hydrate in man

V-d

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, op gezag van de rector magnificus prof. mr. F.J.F.M. Duynstee volgens besluit van het college van decanen in het openbaar te verdedigen op vrijdag 14 juni 1974, des namiddags te 4.00 uur door Douwe Durk Breimer geboren te Oudemirdum.

Plaats van uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
Drukkerij Brakkenstein
Jaar van uitgave:
1974
Aantal pagina's:
314
Taal:
Engels