Bibliotheek van de Academie van Franeker

Nieuw Verbetert Psalm en Gezang-boek in gebruik zijnde bij de Lutersche Gemeentens in de Nederlanden

II-a Bijbel

Jaartal onbekend, in ieder geval na 1778. Gebaseerd op Het boek der Psalmen nevens Christelyke gezangen ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelydenis, opnieuw in Dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie Binnen Amsteldam, 17 December 1778.

Plaats van uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Compagnie
Jaar van uitgave:
1778
Aantal pagina's:
628
Taal:
Nederlands
Categorie: