Bibliotheek van de Academie van Franeker

Nederlandsch Administratief Recht : Handleiding

III-b Recht en omgeving

Bewerkt door Prof. Mr P.J.M. Aalberse, Mr J.P. Fockema Andreae, Prof. Mr A. Anema, Prof. Mr D. van Blom, Mr J.J. Boasson, Prof. Mr H.W.C. Bordewijk, Prof. Mr G.W.J. Buins, Prof. Jhr. Mr W.J.M. van Eijsinga. Jhr. Mr W.D. de Jonge, Mr. J.B.Kan, Mr S.J.R. de Monchy, Mr. L.A. Nypels, Mr H. Reuyl, Prof. Mr. A.A.H. Struycken, Mr. J. van Gelein Vitringa, Prof. Mr C. van Vollenhoven, Mr. C.W. de Vries en Mr J. Wolterbeek Muller. Met medewerking van andere oud-leerlingen van Prof. Mr J. Oppenheim ter gelegenheid van diens zeventigsten verjaardag 3 maart 1919.