Bibliotheek van de Academie van Franeker

Nederland in den Goeden Ouden Tijd

III-d Recht en Omgeving

… zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823.

Volgens het nagelaten manuscript van Mr. Jacob van Lennep verzorgd door M. Elisabeth Kluit.

Maandag 9 juny 1823 van Harlingen naar Franeker. Te 12 ure gingen wij om het slechte weder met een Groninger koopman in de schuit naar Franeker waar wij te half twee ure aankwamen. Wij begonnen met den Hoogleeraar PHILIPSE, een academievriend van VAN HOGENDORP te bezoeken en dronken bij hem koffie en madera, waarna wij hem naar het Heerenlogement vergezelden en zijne gasten aan tafel waren. Onze vierde man was een ontfanger die met de gewoone Friesche rondheid alle Hollanders domkoppen noemde. [pagina 51]

Plaats van uitgave:
Utrecht
Uitgever:
W. de Haan,
Jaar van uitgave:
1942
Aantal pagina's:
247
Taal:
Nederlands