Bibliotheek van de Academie van Franeker

Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia

VI-d Fryslân

Door Mr. A.J. Andreae, met aanteekeningen en register. Uitgegeven door het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Vervolg op de Naamlijst van 1837.

De eerste grietslieden van het oude Froneckere, dat de vijd deelen in zich sloot, worden vermeld in een oorkonde van 15 augustus 1296. [pagina 62]

Plaats van uitgave:
Leeuwarden
Uitgever:
Meijer & Schaafsma
Jaar van uitgave:
1893
Aantal pagina's:
171
Taal:
Nederlands